Informacje > Informacja o otrzymanych dofinansowaniach.
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach.

Zakłady Mechaniczno-Meblowe Meblomech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie projektu wzorniczego w przedsiębiorstwie ZMM Meblomech Sp. z o.o.”,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

 

Celem projektu jest rozwój Wnioskodawcy w wyniku opracowania nowego projektu wzorniczego oraz wdrożenia do własnej działalności gospodarczej innowacji produktowej, która wyróżni ofertę na tle konkurencji.

 

Planowane efekty: Efektem projektu będzie zwiększenie atrakcyjności wizualnej i użytkowej oferty Wnioskodawcy w zakresie mebli.

Wartość projektu: 1 593 465,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 701 575,00 PLN


wróć do listy